NIBC Direct

17/02/10, Banken, Spaarrekening

De NIBC is een wat kleinere Nederlandse bank, maar wel eentje die al heel lang bestaat. De bank is direct na de tweede wereldoorlog in 1945 opgericht, bedoeld als Nederlandse Investeringsbank. Zij richt zich van oudsher voornamelijk op de zakelijke markt. NIBC Direct is een Nederlandse internetspaarbank die sinds enkele jaren actief is met het aanbieden van online spaarproducten.

De NIBC Internetspaarrekening behoort de afgelopen jaren stelselmatig tot de spaarproducten met de hoogste rentevergoedingen. Naast de grootbanken komt deze bank prima als het om service en klantenwaardering gaat.

Deze bank valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Interessant: nibc rating, rating NIBC