Internetsparen geen spaardersgarantie

12/04/11, Internetsparen, Zekerheid

Hoogleraard Arnold stelt voor om internetsparen niet meer onder het depositogarantiestelsel te laten vallen. Volgens hem ondermijnen internetspaarbanken de relatie tussen de consument en de banken en leveren zij extra risico op voor de Nederlandse schatkist. De Nederlandse overheid zou er goed aan doen om internetsparen buiten de depositogarantie te houden.

Bij internetsparen wordt gespaard via internet, vaak is de bank ergens anders gevestigd dan waar de spaarders zich bevinden. Dee betreffende bank heeft een beperkte relatie met de consument en de betreffende lokale gemeenschap. Het spaargeld dat wordt ontrokken aan de lokale gemeenschap vloeit doorgaans niet terug naar diezelfde gemeenschap. Hierdoor neemt de kredietverlening voor het lokale bedrijfsleven en voor consumenten (hypotheken) af. ING Direct en Icesave investeerden hun internetspaargeld grotendeels in obligaties en niet in de samenleving.
Verder is internetsparen onrechtvaardig en leidt tot extra risico’s voor de Nederlandse schatkist. Internetspaarbanken die internationaal opereren met bijkantoren, belasten hun binnenlandse depositogarantiestelsel met buitenlandse spaarders. RaboDirect werft op dit moment bijvoorbeeld spaarders in Ierland en BelgiĆ«. Terwijl de Nederlandse overheid dit moet garanderen.

Het voorstel komt erop neer dat als banken profiteren van de Nederlandse spaardersgarantie (de depositogarantieregeling), zij niet het ingebrachte spaargeld elders moeten investeren of spaarders in het buitenland moeten werven. De traditionele grootbanken gaan steeds meer aan internetsparen doen, terwijl juist zij belangrijk zijn voor de relatie met de consument en kredietverlening aan consumenten en bedrijfsleven.

Interessant: overheidsgarantie spaargeld