Hoogste spaarrente op internetspaarrekeningen

02/05/11, Hoogste rente, Internetsparen, Spaarrekening, Vergelijk internetsparen

Sinds kort stijgen de spaarrentes weer licht, en dan met name op de internetspaarrekeningen. Westland Utrecht Bank, Bank of Scotland en SNS sparen bieden alledrie een rentetarief van maar liefst 2,60% rente per jaar. NIBC Direct en MoneYou volgen op korte afstand met respectievelijk 2,50% en 2,45%. Op reguliere spaarrekeningen en spaarrekeningen bij de traditionele grootbanken krijgt u nog steeds weinig rente, zo rond de 2,00% met uitschieters naar 2,30%.

Internetsparen biedt de hoogste rente
De conclusie is duidelijk; nog steeds krijgt u met een internetspaarrekening de hoogste rente. Internetsparen biedt voor banken de mogelijkheid om veel consumenten te benaderen zonder dure reclame-campagnes, een keten van filialen en overal kantoren te vestigen. Kennelijk biedt internetsparen belangrijke besparingen voor de bank, die zij rechtstreeks kunnen doorgeven aan de consument. En u hoeft niet in te boeten op service of op zekerheid. U kan sparen zonder voorwaarden. Voor de behandelde spaarrekeningen gelden geen beperkingen, behoudens SNS Sparen waar een minimum-inleg van euro 10.000 geldt. De genoemde spaarrekeningen vallen gewoon onder het Nederlandse depositogarantiestelsel, met uitzonder van de Bank of Scotland, deze valt onder de Engelse spaardersgarantie die grootendeels gelijk is aan de Nederlandse garantie.