Alleen nog via internet sparen

27/12/12, Hoogste rente, Internetsparen, Spaarrekening

Bij steeds meer banken vindt gestaag de omslag plaats; producten en diensten die uitsluitend via internet beschikbaar zijn. Bij veel banken kunt u alleen sparen via een zogenaamde internetspaarrekening. Alle contact gaat dan via internet.

Zo ook Robeco. Deze vermogensbeheerder heeft het vandaag de dag moeilijk. En hun moeder Rabobank wil ze graag zo snel mogelijk kwijt. En daarom doet Robeco er alles aan om de kosten te verlagen, en het rendement per klant te verhogen. Vanaf 4 januari 2013 biedt Robeco alleen nog sparen aan via internet. En ook de andere diensten, zoals beleggen, gaan enkel nog via internet.

Wij begrijpen wel dat veel banken deze slag maken. En wij zien niet zo de toegevoegde waarde van allerlei dienstverlening. Al sinds de grote slag in 2008, toen wij onze website Internetsparen begonnen, is gebleken dat internetspaarrekeningen de beste prijskwaliteitsverhouding bieden. U krijgt hier simpelweg de hoogste spaarrente.

Kijk bij ons overzicht van internetspaarrekeningen met de hoogste rente.