SNS Bank

20/05/12, Banken

SNS Bank biedt sinds enige tijd een prima rente op haar spaarrekening. SNS is onderdeel van het SNS REAAL concern, voortkomend uit de Nutsspaarbank en Reaal, de verzekeraar van de vakbonden. SNS heeft staatssteun gekregen, maar biedt een concurrerende rente. Van oudsher werkt zij samen met ASN Bank.

Deze bank valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Meer weten? Kijk voor meer informatie bij SNS Bank.